Saturday 19th April 2014,
Nepal Underground :: The Underground Revolution

Diwas Gurung : Jhal Jhali Guitar chords

Nepal Underground May 29, 2011 Guitar Tabs Comments

rato mato cd cover“Jhal Jhali” is the song from Diwas Gurung‘s solo album “Rato Mato”. “Rato Mato” is the cover album consisting of evergreen Nepali Folk songs.  Most of the songs in album is done in acoustic guitar .Here is the chord for song “Jhal Jhali” with lyrics from album Rato Mato.

 

 

 

Lyrics and Chords

Intro, F# , G#
F#
झल् झली आखैमा
झल् झली आखैमा
कस्तो बस्यो माया प्रिती
F# , G#
सक्दिन म बिर्सन
तिम्रो भयो लैजाऊ जोवन

Rhythm is played along with Plucking
F# , D#m & G#

F#
नयाँ नयाँ जोबन छ
नयाँ नयाँ रङ्
आफ्नो रुप हेरी हेरी आफै हुन्छ दङ्ग
लौ माया हासी देउ पिरती गसिदेउ
F# , G#
सक्दिन म बिर्सन
तिम्रो भयो लैजाऊ जोवन

F#
सम्झनाको फुलबारीमा फुल्यो एउटा फुल
प्रेम कसम हुने छैन नगर है भूल
खेर यो नगर मेरो यो जन्म थल
F# , G#
सक्दिन म बिर्सन
तिम्रो भयो लैजाऊ जोवन

F#
झल् झली आखैमा
झल् झली आखैमा
कस्तो बस्यो माया प्रिती
F# , G#
सक्दिन म बिर्सन
तिम्रो भयो लैजाऊ जोवन

You are free to notify about errors and send your fixes.
Original source

Like this Article? Share it!